Steun ons

Je kunt onze pioniersplek op verschillende manieren steunen.

Gebed. Het is onze overtuiging dat missionair werk valt of staat met een biddende gemeenschap. Het zou dan ook fijn zijn als je het werk voor de pioniersplek mee kan nemen in gebed.

Bijdrage als vrijwilliger. Een pioniersplek bestaat bij gratie van haar vrijwilligers. Wij hopen dan ook dat er veel mensen zich willen inzetten voor de activiteiten en/of de organisatie van de pioniersplek. Daarbij geldt het uitgangspunt dat we in eerste instantie een gemeenschap in de wijk willen vormen, voor ons is dat Lewenborg en de direct omliggende wijken (zoals Ruischerbrug, Ruischerwaard, Zilvermeer en Drielanden).

Financiƫle bijdrage. Als je mogelijkheden ziet om, incidenteel of structureel, de pioniersplek financieel te ondersteunen, is dat meer dan welkom. Je kunt je gift overmaken op NL83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord o.v.v. Pioniersplek Overstag. Vanwege haar verbinding met Damsterboord heeft de pioniersplek een ANBI-status en is je gift aftrekbaar van de belasting.