Planning in en na de zomer

In de zomermaanden ligt SAMEN ontdekken! even stil, maar daarna zijn we er weer.
Tijdens de zomer is er wel de zomerweek van Overstag van 22 t/m 26 augustus. Daar ben je van harte welkom. Elke ochtend is er dan kidsclub (4-10 jaar) en ’s middags (6-12 jaar) en ’s avonds (12+) sport en spel. Voor de zomerweek zijn nog kokers nodig en logeeradressen voor de leiding van de activiteiten. Wil je op één of andere manier meehelpen mail dan even naar
 info@overstag-lewenborg.nl Je kunt het ook aan Isaäc Wolters doorgeven. Kijk dan even op de website bij contact: https://overstag-lewenborg.nl/contact/
De eerstvolgende SAMEN ontdekken! is op 11 september.