Samenwerken in de wijk

In de wijk Lewenborg zijn allerlei organisaties actief die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Vanuit Overstag hebben we goede contacten met o.a.: WIJ Lewenborg, Gemeente Groningen, De Oude Bieb, Wijkcentrum Het Dok, Bewonersplatform Lewenborg, Stichting Present, Missie 050 en de kerkelijke gemeenschappen PG Damsterboord en Walfriedgemeenschap. Met verschillende partijen zitten we regelmatig aan tafel om samen te werken aan een nog betere en levendigere wijk en bij sommigen doen we mee met bestaande activiteiten. Verschillende initiatieven die hieronder vallen zijn:

  1. Buurten met een bakkie
  2. De Onvergetelijke Zomer in Lewenborg
  3. Burendag
  4. Buurtcamping
  5. Wijkdag/klusdag

Hieronder volgt bij elk initiatief een impressie

1. Buurten met een bakkie met de koffieochtenden in Kraaienest en het vervolg (update dec 2023)
Activiteiten in een koud Kraaienest
Wat begon met bezoekjes aan de deur is uitgegroeid tot het opzetten van maandelijkse koffieochtenden in de Kraaienestflat, want er bleek duidelijk behoefte aan contact en verbinding. We zijn vaak met 10-15 mensen in de leeftijd variërend tussen de 70 en 101 jaar. Helaas zijn we aangewezen op een ongezellige, onverwarmde hal op de 5e verdieping. Sinds 2019 zijn we in gesprek met Lefier voor verbetering van de ruimte. Tot nu toe is er alleen iets aan de geluidsisolatie gedaan, en inmiddels is het zo koud dat de bewoners met jassen aan naar de bijeenkomsten komen omdat ze het niet willen missen. De mensen zoeken elkaar nu ook buiten de vaste ochtend op.

Daarnaast was er dit jaar het project De Wijk De Wereld, waar ook een afvaardiging vanuit deze koffieochtenden aan meedeed. Als symbolisch protest, vanwege het gebrek aan een goede gemeenschappelijke ruimte, zaten we in de “bezemkast” van de Stadsschouwburg. Alle groepen kwamen op hun rondgang door het hele gebouw ook bij ons langs. Zo hebben wij allerlei mensen vanuit de gemeente en vanuit verschillende andere organisaties gesproken over deze problematiek in de hoop dat zij meer invloed hebben om iets te veranderen aan deze schrijnende situatie dan wij.
Inmiddels zijn de activiteiten op de 5e verdieping ook verder uitgebreid. Zo is er elke dinsdagmiddag de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens het haken of breien. Elke donderdagmiddag kun je klaverjassen of andere spelletjes doen. Er is ook een project met studenten van het Noorderpoortcollege om een herinneringsverhaal/-kast te maken.

koffieochtend in Kraaienest

een opwarmertje naar Goudmakers

creatief aan de slag met ieders persoonlijke herinneringsverhaal

Daarnaast is er begin december een begin gemaakt met gesprekken over alles wat je bezighoudt. Dat kan te maken hebben met de wereld om ons heen, maar ook met de vragen die te maken hebben met het ouder worden. Hierbij is Arie-Pieter Schep van Overstag de gespreksleider. De bedoeling is om dat elke 1e dinsdag van de maand te doen.
De nieuwe cultuurcoach, Michiel Rasker, onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe culturele activiteit op te zetten, gericht op de bewoners van Kraaienest en andere ouderen.

Vanuit de koffieochtenden van Buurten met een Bakkie is er van alles in beweging gekomen in de Kraaienestflat. Er is duidelijk behoefte aan een gezellige, verwarmde ruimte in de flat, met wat faciliteiten. Wij houden hoop dat 2024 iets beters voor de bewoners van Kraaienest in petto heeft.

2. De Onvergetelijke Zomer in Lewenborg (terugblik 2021)

Zes weken lang waren er volop kinderactiviteiten vanwege 50 jaar Lewenborg. De zomerweek van Overstag stond in de laatste week van de zomervakantie op het programma van de “Onvergetelijke zomer”.  Het overkoepelende thema van de zomerweek was: “Priceless” oftewel je bent goed zoals je bent. Het sportveld en het plein van de Swoaistee mochten we hiervoor gebruiken. Als je erlangs bent gekomen kan het je haast niet ontgaan zijn want het was elke dag een drukte van belang. Ook stond er een grote witte tent die we van de Oude Bieb mochten gebruiken en picknickbanken van Het Dok. Het enthousiasme van de leiding werkte aanstekelijk, zodat je overal vrolijke gezichten tegenkwam van zowel de ouders die bleven kijken als de kinderen die volop actief waren.

Dankzij contacten met Stichting Present is er een groep van ca. 25 enthousiaste mensen van World Servants ook in die periode actief aan de slag gegaan in de wijk Lewenborg.
Zij zijn op allerlei manieren behulpzaam geweest in de wijk en hebben bijvoorbeeld geklust, tuinen opgeknapt, poffertjes gebakken en nog veel meer: https://www.sikkom.nl/jonge-helden-uit-heel-nederland-knappen-vervallen-kinderboerderij-lewenborg-op-bouwen-aan-verandering/

Kidsclub
Elke ochtend was er kidsclub voor jongeren tot 10 jaar. Deze werd geleid door jongeren van World Servants. De eerste ochtend telden we al ruim 20 enthousiaste kinderen. Er werden liedjes gezongen met soms gekke dansjes erbij, een verhaal verteld, soms uit de bijbel en soms met een bijbels thema, gesprekjes gevoerd en geknutseld. En natuurlijk was er limonade en wat lekkers. De laatste dag werd het verhaal van de barmhartige Samaritaan verteld en ging het erom dat je altijd voor iemand waardevol kunt zijn. Er was er een speurtocht met een “verborgen”opdracht. Drie mensen langs de route hadden hulp nodig en de vraag was of de kinderen alleen oog hadden voor de speurtocht. Als  je in Lewenborg onderweg je sleutels verliest, van je fiets valt of je bal in het water valt dan kun je op heel veel hulp rekenen!

Sportcommunity
’s Middags en ’s avonds was er sport en spel o.l.v. de Sportcommunity van Overstag en jongeren van Next Move. Ook daar was het een drukte van belang. Toen ik aankwam fietsen op de 2e dag was er een groep fanatiek bezig met “hoepel veroveren”. Het deed mij denken aan boompje verwissel van vroeger. Sommigen waren wat afwachtend, maar de echte durfals namen soms grote risico’s bij het wisselen van hoepels en zorgden zo voor extra spanning en hilariteit. Ook hier was elke dag een Bijbelverhaal het uitgangspunt. Daaraan vastgekoppeld werden groepjes gemaakt en in die groepjes werd verder doorgepraat over wat er te zien en te horen was geweest.

3. Burendag

Al twee jaar is burendag vanwege corona anders opgezet dan andere jaren. Waar vroeger iedereen werd uitgenodigd om naar Het Dok te komen werd er in 2020 en 2021 voor gekozen om naar de mensen toe te gaan. Er werden 4 pleintjes uitgekozen waar de hele karavaan naartoe ging. Op elk pleintje was iets te doen met muziek en dans en spelletjes voor de kinderen. Ook was er soep een ijsje. Dit was echt een succesformule, de mensen waren nieuwsgierig naar wat er gebeurde op hun pleintje en zo kwam je gemakkelijk met je buurtgenoten in gesprek.

Burendag 2022 heeft een andere opzet. Je kunt dan met je straat een team vormen en met sport en spel de strijd aangaan tegen andere straten. Daarover lees je in de Lewenborger tegen die tijd de nodige info. Je kunt je al opgeven via: https://www.wijkcentrumhetdok.nl/activiteit_of_cursus/burendag-aanmelden-teams-9-kamp-24-sept-22/

4. Buurtcamping

In 2018 en 2019 is er een buurtcamping georganiseerd aan het begin van de zomervakantie. Vanwege corona kon het de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Voor dit jaar staat het weer op de agenda in het weekend van 15 juli.

Het is een initiatief dat in verschillende steden plaatsvindt. Het draait vooral op vrijwilligers en wordt gesponsord door winkeliers uit de buurt. Het doel is om meer contacten in je buurt op te doen en zo te werken aan een fijnere leefomgeving waarin je elkaar groet, kent en helpt. Aangezien Lewenborg meedoet in het project “de vreedzame wijk” en “de vreedzame school” past dit hier heel mooi in.

Met name voor de opening en kennismaking op vrijdagmiddag is Overstag benaderd om mee te doen met de invulling. We mogen dus meehelpen aan een goede start van het kampeerweekend in de hoop dat het zorgt voor een vredig en fantastisch mooi samenzijn.

Vanaf donderdagavond zal er een heel team bezig zijn met het opzetten van tenten, die voor een deel geleend zijn. De vorige keren waren er zo’n 150 campinggasten.

Hopelijk wordt het dit jaar weer net zo’n mooi weekend met verrassende ontmoetingen en nieuwe contacten als de vorige keren. De grote inzet van veel vrijwilligers heeft hier zeker aan bijgedragen, maar vooral ook door de enthousiaste campinggasten was het zo’n succes.

5. Wijkdag/Klusdag (terugblik 23 april 2022)

Zaterdag 23 april was er een gezellige klusdag aan Boeg en Vooronder die werd georganiseerd door Stichting Present, de pioniersplek Overstag en WIJ Lewenborg. In meerdere tuinen en huizen maakten vrijwilligers en buurtbewoners de wijk weer een stukje mooier. Heggen werden gesnoeid, schuttingen in de olie gezet en tuinen op orde gebracht. Verder werd er opgeruimd en gesausd. Tussen het klussen door werd er ruim de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Dit gebeurde onder het genot van koffie en thee én een lunch. De soep en belegde broodjes van de lunch waren gemaakt door een wijkbewoonster. Voor de kinderen werd er door de pioniersplek Overstag een sportactiviteit georganiseerd. Een mooie groep kinderen vanuit de straten was van de partij. Vrijwilligers van Present bakten poffertjes die erg goed in de smaak vielen. Kortom, het was een heerlijk zonnige klusdag waar de vrijwilligers van de Columnakerk, opbouwwerkers van WIJ Lewenborg, het flexteam van Present, personeel van Woningstichting Lefier, vrijwilligers van Overstag en buurtbewoners hebben bijgedragen aan onderlinge betrokkenheid en een nog mooiere wijk.