28 oktober informatie avond Overstag

Op 28 oktober vindt de tweede informatie avond van Overstag plaats. We stellen onszelf als team voor en vertellen wat wij doen. We hopen dat we elkaar als inwoners van de wijk Lewenborg (en bijbehorende wijken) via deze avond beter mogen leren kennen. Verder nemen we je graag mee in de plannen die we hebben voor de wijk en de rol die je daarin zou kunnen spelen. We hopen je te ontmoeten deze avond!

Inloop vanaf 19.30 uur in de Emmauskerk aan Ra 4, 9733 HS Groningen. De avond begint om 19.45 en duurt tot ongeveer 21.00 uur.