Wie zijn wij?

Sinds enkele maanden wordt er door een interkerkelijk team gewerkt aan de pioniersplek Overstag in de wijk Lewenborg. Overstag is verbonden aan de Protestantse Gemeente Damsterboord en wordt gedragen door een team met leden uit verschillende kerken in Groningen.

Als Overstag willen we bijdragen aan de bloei van de wijk. We verlangen ernaar dat we als Lewenborgers met elkaar optrekken en het gezellig met elkaar zullen hebben. Iedereen is welkom bij de activiteiten. Of je nu jong of oud bent, of je nu werkt of niet werkt, of je nu gelooft in God of niet.
Wij weten ons geïnspireerd door het christelijk geloof. Wij geloven dat het leven en de boodschap van Jezus hoop biedt voor iedereen in de wijk. Die hoop willen we dan ook delen. Samen met andere Lewenborgers willen we ontdekken wie God voor ons zou kunnen zijn. Iedereen is daarom welkom met zijn verhaal en vragen.